Πλεονεκτηματα Κουφωματων

Τα κτίρια, είναι ένας από τους μεγαλύτερους καταναλωτές ενέργειας !

Η υιοθέτηση μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας επιβάλλεται πλέον και νομοθετικά. Η Ελλάδα έχει την υποχρέωση από τις 4 Ιανουαρίου 2006 να ενσωματώσει την Ευρωπαϊκή οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και να εναρμονιστεί με τη Ευρωπαϊκή νομοθεσία που επιβάλει νέους κανόνες στην κατανάλωση ενέργειας στις οικοδομές.

Με την εφαρμογή της νέας οδηγίας τα κτίρια θα «βαθμολογούνται» ανάλογα με το πόσο σπάταλα ενεργειακά είναι και τα στοιχεία αυτά θα βρίσκονται στη διάθεση του κάθε αγοραστή ή ενοίκου.

Θα καθιερωθεί ο «ενεργειακός επιθεωρητής» κάθε κτιρίου και θα υπάρχει το «ενεργειακό πιστοποιητικό» που θα αναφέρει το πόσο σπάταλο είναι ένα κτίριο ή όχι.

Σημειώστε δε, πως σε κτίρια που έχουν κατασκευαστεί βάσει του «ολοκληρωμένου ενεργειακού σχεδιασμού» μπορεί να προκύψει μείωση στη συνολική κατανάλωση ενέργειας από 40 έως 70 % συγκριτικά με συμβατικά κτίρια!

Θερμομόνωση

Η χρήση και μόνο θερμομονωτικών κουφωμάτων στο σπίτι σας, μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά στην εξοικονόμηση χρημάτων, αφού για τις ανάγκες θέρμανσης και ψύξης των κατοικιών καταναλώνονται τα μεγαλύτερα ενεργειακά κονδύλια των νοικοκυριών.

Σύμφωνα με έρευνες, η χρήση ενός κουφώματος αλουμινίου με θερμοδιακοπή μειώνει την απώλεια θερμότητας έως και 35% σε σχέση με ένα απλό κούφωμα, ενώ μπορεί να μειώσει τα έξοδα θέρμανσης έως 25%.

Θερμοδιακοπή

Το μυστικό στα συστήματα θερμοδιακοπής κρύβεται στο πολυαμίδιο. Το πολυαμίδιο είναι ένα πολύ ανθεκτικό υλικό, το οποίο εκτός από την πολύ μικρή αγωγιμότητα διαθέτει και υψηλή σκληρότητα, γεγονός το οποίο συμβάλλει στη στιβαρότητα και ανθεκτικότητα των κουφωμάτων.

Είναι το μονωτικό υλικό που τοποθετείται σαν μπαρέτα στη διατομή του προφίλ και αποτελεί ουσιαστικά μια θερμοπλαστική ρητίνη. Αυτό που πρακτικά κάνει, είναι να διακόπτει τη μετάδοση της εξωτερικής θερμοκρασίας στο εσωτερικό των κουφωμάτων, λόγω του ότι αποτελεί κακό αγωγό θερμότητας. Το τελικό αποτέλεσμα είναι να βοηθάει στην τελειοποίηση και την αρτιότητα μιας στιβαρής τελικής κατασκευής.

Τα θερμοδιακοπτόμενα κουφώματα αλουμινίου, μειώνουν την απώλεια θερμότητας σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό απ’ ότι τα απλά κουφώματα αλουμινίου.

Η ALUMIL διαθέτει στην αγορά συστήματα με θερμοδιακοπή, τα οποία ωφελούν όλους, όχι μόνο από οικονομική, αλλά και από περιβαλλοντική σκοπιά:

  • Εξοικονόμηση ενέργειας
  • Μείωση δαπανών κλιματισμού
  • Μείωση θερμικής απώλειας το χειμώνα
  • Ελαχιστοποίηση κατανάλωσης ενέργειας για κλιματισμό το καλοκαίρι
  • Ανθεκτικότητα σε ακραίες καιρικές συνθήκες
  • Μείωση συμπύκνωσης υδρατμών στην εσωτερική επιφάνεια των προφίλ
  • Χαμηλή διαπερατότητα αέρα
  • Ηχομόνωση