Κουφωματα Αλουμινιου

Το κάθε κούφωμα ανεξάρτητα, τύπου και μορφής, υποχρεούται να ανταποκρίνεται σαν κατασκευή σε ορισμένες απαιτήσεις και ανάγκες όπως: ασφάλεια, προστασία, υγιεινή διαβίωση, λειτουργικότητα, μακροχρόνια λειτουργία κλπ. Πιο συγκεκριμένα παρακάτω παρατίθονται πιο ολοκληρωμένα οι απαιτήσεις αυτές.

 • Άριστη ένταξη στην αισθητική απόδοση του εξωτερικού και εσωτερικού χαρακτήρα του κτίσματος.
 • Άνετη θέα από τον εσωτερικό χώρο και πλήρη προστασία του από την εξωτερική θέα.
 • Άνετη προβολή ή απρόσκοπτη πρόσβαση στον εξωτερικό χώρο.
 • Εξασφάλιση του κατάλληλου βαθμού ηλιοπροστασίας και φωτισμού του εσωτερικού χώρου.
 • Άνετη είσοδος  του ηλιακού φωτός αλλά και δυνατότητα μερικής ή ολικής σκίασης.
 • Άνετη είσοδος του αέρα και απόλυτη αδιαπερατότητα με το κούφωμα κλειστό.
 • Αποτελεσματική θερμομόνωση.
 • Αποτελεσματική προστασία από θορύβους.
 • Απόλυτη στεγάνωση στη διείσδυση βροχής και εξωτερικής υγρασίας.
 • Πρόβλεψη απορροής της υγρασίας.
 • Αντοχή στην ανεμοπίεση.
 • Αντοχή στο σύνολο των καταπονήσεων που επιδέχεται το σύστημα.

Οι βασικοί τύποι κουφωμάτων είναι δύο, τα ανοιγόμενα και τα συρόμενα.

Ανοιγόμενα κουφώματα

Προσφέρουν αποτελεσματική μόνωση, μεγαλύτερη ασφάλεια, διατίθενται σε πολλούς τύπους και σχέδια και δέχονται τζάμι, σήτα και πατζούρι ή ρολό εξωτερικά. Προσφέρουν όλο το άνοιγμα, αλλά χρειάζονται χώρο λειτουργίας στο εσωτερικό του χώρου όπου είναι τοποθετημένα.

Τα ανοιγόμενα κουφώματα αποτελούν σήμερα την πρώτη επιλογή για μεγάλο τμήμα της αγοράς και τοποθετούνται κυρίως σε μονοκατοικίες, εξοχικές κατοικίες και σε ειδικά κτίρια.

Ακόμη τοποθετούνται σε αντικαταστάσεις παλαιών ξύλινων κουφωμάτων.

Είναι ιδανικά για παραδοσιακές κατασκευές και όχι μόνο.

Υπάρχουν σειρές απλές και θερμομονωτικές.

Από οικονομικής άποψης είναι ακριβότερα από τα συρόμενα, έχουν όμως την δυνατότητα και προσφέρουν απεριόριστες εφαρμογές και σωστές λύσεις σε κάθε περίπτωση, δέχονται δε πολλά αξεσουάρ και μηχανισμούς καλύπτοντας κάθε ιδιαίτερη απαίτηση.

Συρόμενα κουφώματα

Η οικονομία χώρου είναι το βασικό πλεονέκτημα που προσφέρουν τα συρόμενα κουφώματα.

Έτσι, χρησιμοποιούνται ως επί το πλείστον στις μαζικές κατασκευές –τις πολυκατοικίες- όπου επιβάλλεται η οικονομία ως προς το χώρο.

Τα συρόμενα κουφώματα είναι ένα ιδιαίτερο γνώρισμα της ελληνικής αγοράς και είχαν το μεγαλύτερο μερίδιο στις κατασκευές κουφωμάτων κατά τις δεκαετίες ’70 και ’80.

Οι σημερινές σειρές συρομένων κουφωμάτων είναι προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της αγοράς και προσφέρουν όσο το δυνατόν καλύτερη μόνωση, κυκλοφορούν δε και σε θερμομονωτικές λύσεις.

Χρειάζονται λιγότερο χώρο για να λειτουργήσουν και δέχονται τζάμι, σήτα και πατζούρι ή ρολό εξωτερικά.

Μπορούν να είναι χωνευτά στον τοίχο (προσφέροντας όλο το άνοιγμα) και εξωτερικά στον τοίχο.

Μπορούν ακόμη να είναι δίφυλλα που ενώνονται στο κέντρο του ανοίγματος, ή επάλληλα που κινούνται το ένα επάνω στο άλλο και πολύφυλλα με ανάλογη λειτουργία.